FAQ

Onder deze rubriek vermelden wij de antwoorden op veel voorkomende vragen door gebruikers. Wij nodigen u uit commentaar te geven op de vragen en antwoorden, waardoor de inhoud steeds wordt verbeterd. Als u suggesties heeft voor het opnemen van bepaalde informatie, horen wij dat graag. Na beoordeling nemen wij deze dan op.

 • SBR en XBRL: wat is het verschil

  Vanaf 2003 werd gesproken over XBRL, een techniek van overdracht van gegevens van systeem naar systeem. Een dergelijk digitaal bestand is technisch een XML-bestand met daarin opgenomen enkele specifieke kenmerken. Om die reden werd een dergelijk bestand XBRL genoemd. In een XML-bestand zijn tags opgenomen. Voor de financiële wereld is bijvoorbeeld voor de gegevensoverdracht van jaarrekeningteksten, -data, en cijfers een set tags ontwikkeld. Een dergelijke set wordt een XBRL-taxonomie genoemd. Er is een basistaxonomie, op basis waarvan overige taxonomieën kunnen worden gemaakt. Omdat de cijfers uit boekhoudpakketten en overige gegevens uit de rapportagepakketten bij het exporteren kunnen worden gekoppeld aan de tags van een XBRL-taxonomie, wordt ook wel gesteld dat XBRL een "gemeenschappelijke taal" is. Toen in 2009 ook de banken deze vorm van gegevensoverdracht wilden omarmen, is besloten een meer duidelijke algemene naamgeving aan deze techniek te geven. De naam werd SBR (Standard Business Reporting). Men gebruikt dus voortaan de term SBR. De techniek wordt XBRL genoemd. Inmiddels is SBR/XBRL als standaard ingevoerd in Nederland voor het uitwisselen van financiële data, dat betreffen cijfers en teksten.

  Meer informatie

  Wat is RGS (Referentie Grootboekschema)

  Bepaalde partijen, die regelmatig gegevens uitvragen, hebben vastgesteld dat het vaak voor de geënquêteerden behoorlijk wat tijd kost om die gegevens te verzamelen omdat de boekhouding is ingericht naar de behoeften van een organisatie en niet naar de behoeften van de uitvragende partij. In Nederland bestaat (nog) geen standaardrekeningschema voor bedrijven, waarin wellicht wel de informatie direct zo zou kunnen worden uitgelezen. Het CBS is één van de grootste uitvragende partijen. Om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen heeft het CBS in 2013 besloten een referentieschema te ontwikkelen. Oftewel een schema waarmee dan sneller de informatie zou kunnen worden verzameld. De gedachte is dat in een vrij veld van een grootboekrekening de referentie kan worden vastgelegd. Wanneer dan om informatie wordt gevraagd door het CBS, dan zou deze wellicht via een exportfunctie uit de administratie op basis van de gevraagde referenties direct kunnen worden gegenereerd. En zouden de administratieve lasten kunnen worden verminderd. Om niet alleen in de behoefte van CBS te voorzien is besloten een generiek referentieschema te ontwikkelen. Bij gebruik van dit schema, als referentie opgenomen of als grootboekschema, zouden alle uitvragende partijen voortaan op basis van die referenties de benodigde gegevens kunnen uitvragen.
  In 2014 is het schema gelanceerd. Omdat de xbrl-taxonomieën reeds waren gedefinieerd, is er een verband gelegd tussen het RGS en de xbrl-codering. In feite werd een logische reeks grootboeknummers gedefinieerd, waarbij rekening werd gehouden met de behoeften van uitvragende partijen, maar ook met de richtlijnen voor bijvoorbeeld het opstellen van jaarrekeningen. In feite is het RGS een zeer uitgebreid, grootboekrekeningschema geworden en zijn de financiële gegevens in alle xbrl-taxonomieën nu ook van grootboeknummers voorzien. Het streven is het RGS als standaardrekeningschema in Nederland in te voeren.

  Meer informatie

  SBR en RGS: wat is het verschil

  In 2015 is vastgesteld dat SBR en RGS behoren tot dezelfde "familie". SBR staat voor rapportages uit gegevensbronnen. RGS staat voor een grootboekschema aan de hand waarvan gegevens kunnen worden ingevoerd in een grootboekpakket. Het is niet meer dan logisch dat de overeenkomende gegevens zijn gekoppeld aan elkaar, zodat direct een SBR-rapportage kan worden opgesteld zonder dat een gebruiker nog een handeling behoeft te verrichten. De codering van de overeenkomende velden in SBR en RGS zijn in schema's opgenomen en staan ter beschikking op de site: www.referentiegrootboekschema.nl. SBR gebruikt XBRL als techniek. Dit is een internationaal gecodeerd XML-bestand waarin de gegevens zijn gekoppeld aan tags. De tags zijn benoemd in taxonomieën en betreffen benamingen van alle elementen in een gegevensbestand. Een voorbeeld is voor de balanspost "Handelsdebiteuren". Het RGS is een uitgebreid grootboekrekeningschema waarin rekening is gehouden met de informatiebehoefte in SBR-rapportages. In feite zijn de benamingen van de velden in xbrl-taxonomieën omgezet naar numerieke grootboekrekeningnummers die in Nederland gebruikelijk zijn. Dus de code is in RGS grootboeknummer: 110101000. Het RGS omvat zo'n 2.200 gootboekrekeningnummers.

  Wat is het nut van de PM-SBR Manager

  Graag verwijzen wij u naar de nadere uitleg onder http://sbrvoorbedrijven.nl/sbr-transactiepoort/sbr-manager. In het kort gezegd beheert deze module alle uitgaande SBR-berichten. Zowel het verzamelen van de te verzenden rapportages als het valideren, fiatteren, verzenden en ontvangen van retourberichten, het bewaken van de fase waarin het bericht zich bevindt, als de opslag van alle verzonden sbr-berichten. In feite kan het een "Postboek" van een organisatie worden genoemd, waarin per bericht alle noodzakelijke informatie is opgenomen.

  Hoe controleer ik de voortgang van mijn deponeringen

  SBR/XBRL: De gevolgen voor de accountantspraktijk

  Vanaf 2016: jaarrekening deponeren uitsluitend digitaal

 • Foutcode: VAS500 Not valid for type … HouseNumberNL

  Huisnummer is niet correct ingevuld. De toevoeging moet in een apart veld “Toevoeging” worden ingevuld.

  Foutcode: VAS500 Not valid for type … kvk-i SbiBusinessCode value must be one of ….

  Foutieve SBI-code. De SBI-codes zijn opgenomen in PM-Record CRM en moet exact zijn overgenomen. Wanneer deze later is ingevuld en niet in de KvK-tabel voorkomt, dan volgt deze foutmelding. Nadere uitleg is te vinden op: http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/overzicht-sbi-codes/

  Foutcode: ALS400 Er is een technische fout in de aanleverservice van de infrastructurele voorzieningen opgetreden.

  Intermediair staat nog niet op ‘white-list’ van de banken. Indien de organisatie nog niet is opgenomen, dient de volgende procedure te worden doorlopen:

  Foutcode: ALS100 Het verzoek voldoet niet aan de koppelspecificaties. Op basis van de door u aangeleverde berichtsoort, xbrlHref en aanleverDatum is geen geldige mapping gevonden.

  De taxonomie voor het betreffende verslagjaar is uitgeschakeld (verstreken). Zie begin rapportageperiode voor verslagjaar. Maximaal 13 maanden na afloop van het verslagjaar kan deze rapportage worden ingediend. VB: 31-12-2012 + 13 maanden = 31-1-2014. Dit is dan de uiterste datum dat die taxonomie kan worden gebruikt.

  Foutcode: 0001 / HR_Domein078

  KvK-nummer is onjuist of onbekend.

  Foutcode: VAL0008

  Dit kunnen meerder fouten betreffen. Er ontbreekt bijvoorbeeld iets. Zie dan de omschrijving wat er ontbreekt en pas dit aan in PM-Report (tijdelijk) of PM-Record CRM (permanent). Voorbeelden zijn: Concept is leeg. Dit is niet toegestaan. Bijvoorbeeld ontbreken de initialen in de (voor)naam. Concept is leeg. Dan ontbreekt de bedrijfsactiviteit (KvK tab in basisgegevens van de relatie in Record) Concept is leeg. Dit is niet toegestaan. Dan ontbreekt het huisnummer.

  Foutcode: VAL0011

  De jaarrekening bevat dan contexten, waarbij de datumvelden niet overeenkomen met het huidige boekjaar of het (eventuele) boekjaar met vergelijkende cijfers. Stap 1a: Controleer begin- en einddatum rapportage. Stap 1b: Controleer of einddatum vorig jaar overeenkomt met begindatum huidig jaar. Stap 2a: Indien het niet een gehele jaar is dan controleer of de ‘periode’ in Vaste gegevens staat op ‘gebroken jaar’ of ‘verlengde boekjaar’. Stap 2b: Indien gehele jaar is controleer of het op ‘kalenderjaar’ staat in Vaste gegevens. Stap 3: Vraag aan de klant wat van toepassing is. Kalenderjaar etc. Stap 4: Controleer of vergelijkende jaar niet huidige jaar overlapt.

Over ons

PM SBR-softwaremodulen zijn producten van Pro Management Software, een organisatie die zich primair richt op het ontwikkelen van software voor meer efficiënte bedrijfsprocessen.

Ons adres

 • Pro Management Software B.V.
 • Lijstersingel 15
 • 2902 JD Capelle aan den IJssel

Direct contact

 • +31 (0) 10 451 76 76
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • @PM_Software